Otevření zaklaplého zámku 1000
otevření zaklaplých nebo uzamčených eurodveří nebo plastových dveří 1800
otevření uzamčeného nebo poškozeného zámku (např. zalomená střelka) 1000
Otevření uzamčeného nebo poškozeného bezpečnostního zámku s překrytím 1800
Otevření každého dalšího zámku 500
Každá další výměna zámku nebo vložky 500
Otevření automobilu 1000 - 3000
V případě zakázky zrušené na místě se účtuje částka za výjezd bez zásahu 800
Otevření uzamčeného trezorového zámku nebo otevření poškozeného trezorového zámku 1200-2800
Minimální částka za výjezd se zásahem (práce + havarijní příplatek + doprava) 1000
Demontáž trezorového zámku 500
Oprava trezorového zámku 900-2000
Výroba klíče podle trezorového zámku 1500
Renovace starých a historických zámků dohodou

Havarijní příplatek

 
K výše uvedeným cenám se účtuje havarijní příplatek ve výši 20-100% podle dne zásahu (běžný den, svátek, víkend...)

Jízdné

 
Jízdné se účtuje ve výši 18Kč/km - počítají se skutečně najeté km, cesta tam + zpět. Minimální částka za dopravu je 100 Kč.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY

 
Výše uvedený ceník je veřejně přístupný a pro zákazníky závazný.
Pokud dojde při otevírání k poškození dveří nebo zámku, hradí následnou opravu zákazník!