Otevření zaklaplého zámku 1200
otevření zaklaplých eurodveří nebo plastových dveří 2000
otevření uzamčených eurodveří nebo plastových dveří 3000
otevření uzamčeného nebo poškozeného zámku (např. zalomená střelka) 1200
Otevření uzamčeného nebo poškozeného bezpečnostního zámku s překrytím 2500
Otevření každého dalšího zámku 900
Každá další výměna zámku nebo vložky 500
Otevření automobilu 2000 - 4000
V případě zakázky zrušené na místě se účtuje částka za výjezd bez zásahu 1200
Otevření uzamčeného trezorového zámku nebo otevření poškozeného trezorového zámku 2500-5000
Minimální částka za výjezd se zásahem (práce + havarijní příplatek + doprava) 1500
Demontáž trezorového zámku 900
Oprava trezorového zámku 1500-4000
Výroba klíče podle trezorového zámku 2500
Renovace starých a historických zámků dohodou

Havarijní příplatek

 
K výše uvedeným cenám se účtuje havarijní příplatek ve výši 20-100% podle dne zásahu (běžný den, svátek, víkend...)

Jízdné

 
Jízdné se účtuje ve výši 18Kč/km - počítají se skutečně najeté km, cesta tam + zpět. Minimální částka za dopravu je 100 Kč.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY

 
Výše uvedený ceník je veřejně přístupný a pro zákazníky závazný.
Pokud dojde při otevírání k poškození dveří nebo zámku, hradí následnou opravu zákazník!